Posts Tagged ‘kristen jul’

maj 18th, 2011
Kommentarer lukket til Kirkens kalender i juletiden

Kirkens kalender i juletiden

Julen ligger fast, mens påskedag kan ligge mellem d. 22. marts og d. 25. april. Folkekirken har fastlagte rækker af bibellæsninger til kirkeårets helligdage (tekstrækkerne er aftrykt bag i salmebogen).

De to tekstrækker anvendes således, at 1. tekstrække bruges i de kirkeår, hvis største del ligger på ulige årstal, og 2. tekstrække tilsvarende, når størstedelen ligger på lige årstal.

Advent
Advent betegner tiden før jul. Tiden har oprindeligt et bodspræg, man skulle berede sig til at tage imod Kristus.
I adventstidens tekster tales der ikke kun om at berede sig på jul, men også på Kristi genkomst ved tidernes ende. Derfor har advent i kirken også et andet præg end i den almindelige opfattelse i dag, hvor advent er julen på forskud.

Jul
Julen er den fest, som fejrer Jesu fødsel. Fejringen af juleaften er af forholdsvis ny dato. Den egentlige festdag er juledag d. 25. dec., som også kaldes Kristi fødselsdag.

Anden juledag (Skt. Stefans dag)
Her fejres Skt. Stefan (den første kristne martyr) og herved alle, som er døde for troens skyld. Dette formål kan være vanskeligt at forlige med forventningen om en julegudstjeneste.

Nytårsdag
Set med kristne og kirkelige øjne er nytårsdag mere en fest for Jesu navngivelse på 8. dagen end for årsskiftet.

Helligtrekongersdag
Helligtrekongersdag d. 6. januar er traditionelt julens afslutning. Den er knyttet til evangeliet om vismændene fra Østerland.

Helligtrekongerstiden
Helligtrekongerstiden har i hvert fald på dens første søndage præg af temaet, at Jesu herlighed åbenbares.

Især i vintermånederne op til jul føler mange sig ensomme, og der kommer godt gang i de danske dating sider henover julen. Hvis du også sidder og tripper efter at finde kærligheden kan du finde en oversigt med de bedste dating sider her.